>> โปรโมชั่นพิเศษ BUS TICKETING

++ พิเศษ! ซื้อตั๋วเดินทางกับทางไทยทิกเก็ตมาสเตอร์วันนี้ สะสมตั๋วเดินทางครบ 10 ที่นั่ง รับฟรี! 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
1 ตั๋วโดยสาร 10 ใบ (ไม่รวมคูปองอาหาร) สามารถนำมาแลกตั๋วโดยสารฟรี ได้ 1 ใบ

2 มาตรฐานรถที่เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ คือ
- มาตรฐาน 1 ก (ม1ก หรือ VIP 24 ที่นั่ง)
- มาตรฐาน 4 ก (ม4ก หรือ VIP 24 ที่นั่ง แต่เป็นรถ 2 ชั้น)
- มาตรฐาน 1 พ (ม1พ 32 ที่นั่ง)
- มาตรฐาน 1 ข (ม1ข หรือ ป.1)
- มาตรฐาน 4 ข (ม4ข หรือ ป.1 แต่เป็นรถ 2 ชั้น)
(หมายเหตุ : รถมาตรฐาน 2 หรือ ป.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้)

3 ตั๋วโดยสารที่แลกได้ฟรี จะได้รับสิทธิการเดินทางต่าง ๆ เหมือนตั๋วเดินทางปกติ เช่น ได้รับคูปองอาหาร เป็นต้น แต่จะไม่สามารถนำไปสะสม เพื่อแลกในครั้งต่อไปได้

4 ตั๋วโดยสารทั้ง 10 ใบ จะต้องเป็นของผู้โดยสารชื่อเดียวกัน , เส้นทางเดียวกัน , มาตรฐานรถเดียวกัน และตั๋วราคาเดียวกัน เท่านั้น

5 ตั๋วที่ระบุวัน / เวลาเดินทาง เหมือนกัน (ไม่ว่าชื่อผู้โดยสารจะคเดียวกัน หรือ คนละคน ก็ตาม) ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น นาย ก. ซื้อตั๋ว ไปเชียงใหม่ 3 ใบ ในเวลาเดียวกัน แต่นาย ก. สามารถนำตั๋วมาเก็บสะสม ได้เพียง 1 ใบ เท่านั้น (แม้ว่า จะเป็นชื่อคนเดินทาง คนเดิม ก็ตาม) เพราะ ตั๋วโดยสารระบุวันเวลาเดียวกัน

6 ตั๋วโดยสารครึ่งราคา เช่น ตั๋วที่ใช้สิทธิส่วนลดของ ทหาร ตำรวจ ฯลฯ สามารถเข้าร่วมสะสมได้ แต่จะต้องเป็นราคาเดียวกัน คือ ครึ่งราคา

7 ตั๋วโดยสารที่นำมาสะสมต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเดินทางที่ระบุลงในตั๋ว ใบแรก

8 ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วโดยสาร ที่ซื้อผ่านช่องทางจำหน่ายของ TTM และ ช่องทางจำหน่ายของ บขส. (ที่สถานีขนส่ง) เพื่อสะสมเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้

9 การแลกตั๋วโดยสารอภินันทนาการสามารถแลกได้ที่ เคาน์เตอร์บริการของ บขส.
ที่สถานีเดินรถต่าง ๆ (ใน กทม. เช่น หมอชิต 2, สายใต้ใหม่, เอกมัย) ตามเส้นทางที่ท่านต้องการเดินทาง (ระบุตามเงื่อนไขข้างต้น)